miércoles, 2 de febrero de 2011

Principis de la humanitat

Diuen els que hi entenen que el gran canvi social a la humanitat es va produir en el moment que es trenca la forma de vida de societat caçadora-recolectora i es passa a comunitats agrícoles-ramaderas. L'adopció del nou ordre econòmic derivat de la domesticació, va comportar la primera gran transformació social, es a dir, la sedenterització de les comunitats humanes.
Com a conseqüència de tot això apareixen excedents productius derivats de l'agricultura i que provoca que es tinguin que construir sitges per guardar-lo.
La desigualtat social comença en el control de la distribució de l'excedent que, en un primer moment pertany a tota la comunitat. La estratificació social comença amb la aparició de la propietat privada de la producció i la distribució de l'excedent que va dur inevitablement a la classificació dels individus segons la seva riquesa econòmica.
La desigualtat social va repercutir en l'especialització en el treball i els religiosos van ser els primers especialistes que van deixar constància de la seva presencia.
Aquesta pauta de desenvolupament social va ser usual en els imperis que varen sorgir com Sumer i Egipte.
Un altra activitat especialitzada, vinculada a l’aparició de les primeres civilitzacions, va ser la institucionalització de la guerra, activitat que proporciona grans beneficis económics i sense la qual no es possible explicar el poder que van adquirir aquestos imperis.
Estem parlant de 7.000 a. J.C.
Doncs tampoc hem evolucionat gaire, no?

No hay comentarios:

Publicar un comentario